Optimistzeillessen 2018

Via dit formulier kan er ingeschreven worden voor de Optimistzeillessen seizoen 2018

Aansprakelijkheidsverklaring :

Met het versturen van deze inschrijving verklaart u dat uw zoon/dochter geheel voor eigen rekening en risico aan de trainingen deelneemt en zal  u noch de WVB, noch andere bij de organisatie betrokkenen aansprakelijk stellen voor enige schade of letsel, welke direct of indirect door deelnemen aan de trainingen kan ontstaan. 

 

Optimist zeillessen 2018
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  *  
 
*  
De zeillessen worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers, denk zelf ook mee over wat u kunt bijdrag
 
 
 
*