Algemene Leden Vergadering

zaterdag 16 februari

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

zaterdag  16  februari 2019  om  17:00 uur

 

Voorafgaand aan de vergadering zal Johan Bouma van JB-Nautic-Safety een interessante presentatie geven over veiligheid in en rondom de boot. Deze presentatie zal om 15:30 aanvangen.

Opgelet : wegens het uitlopen van de opfrisbeurt van de Yacht Club wordt de ALV dit jaar gehouden in

MFC Breskens “de Korre”, Ghistelkerke 1a, 4511 JB Breskens

Inloop is vanaf 15:00 uur.

De vergadering zal zoals gebruikelijk afgesloten worden met een gezellige borrel.