Jaarvergadering op zaterdag 13 februari 2016

zaterdag 13 februari van 17:00u tot 19:00u
Jaarvergadering op zaterdag 13 februari 2016

De jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 13 februari aanvang 17.00 uur in de Jachtclub Breskens.

De notulen van de algemene ledenvergadering van 7 februari 2015 en het financieel jaarverslag kunt u vanaf aanvang februari 2016 vinden onder de knop extranet,

Rooster van aftreden.

Het 2e termijn van voorzitter Marnix Lippens verloopt. Marnix stelt zich herkiesbaar.

Het 1e termijn van wedstrijdcommissaris Carlo Vroon verloopt, Carlo stelt zich herkiesbaar.

Het 1e termijn van commissaris Georgette de Nijs-Stam verloopt, Georgette stelt zich herkiesbaar.

Het 1e termijn van commissaris Roy van Aller verloopt. Roy stelt zich niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt Mara Vroon voor als nieuw bestuurslid.

Kandidaten en tegenkandidaten voor deze bestuursfuncties kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat tot één week voor de vergadering secretariaat@wvbreskens.nl

Traditioneel zal de vergadering eindigen met een toast op het nieuwe vaarseizoen