Belangrijk nieuws mbt vaaraanwijzingen Westerschelde

 

BEKENDMAKING AAN ONZE LOKALE RECREATIEVAART

 

Het jaarlijkse overleg van de watersportverenigingen op de Westerschelde met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA, Nederlands en Belgisch) heeft op donderdag 28 maart weer in een goed en structureel samenzijn plaats gevonden in het Schelde Coördinatie Centrum in Vlissingen. De W.V. Breskens was vertegenwoordigd door  Marnix Lippens, Ferdinand Dees en Roy van Aller.

DE VOORNAAMSTE PUNTEN EN VOOR U ALLEN VAN BELANG :

 

STUURBOORD WAL HOUDEN.

Er werd ons gevraagd nog eens de aandacht te vestigen op het houden van de stuurboord wal in zowel de hoofd als nevenvaarwaters. Ook al kruisende  kunnen zeilende vaartuigen de stuurboordzijde van het vaarwater aanhouden. En let wel, ook als in de verste verte geen zee- of binnenvaart te bekennen is houdt die stuurboordzijde van het vaarwater. De Politie te water en ook de BOA’s op andere rijksvaartuigen kunnen verbaliserend optreden en dat doen ze dan ook.

 

UITLUISTEREN.

Bij het varen in of oversteken van een vaarwater luister goed en aandachtig uit op het aldaar van toepassing zijnde blokkanaal. En dat is niet alleen de VHF op het juiste kanaal bij zetten, maar ook het volume zo hoog opdraaien dat u een oproep duidelijk kunt horen in de kuip of aan dek. Oefen u en uw bemanning in een duidelijke luisterdiscipline. Dit houdt ook in met het enthousiaste gesprek in de kuip te stoppen als er een Schelde scheepvaart bericht wordt uitgezonden.

Bovenstaande 2 aspecten zijn ons als Westerschelde vaarders wel bekend en is meer een probleem voor hier onbekende Hollanders. Gelukkig was een vertegenwoordiger van de Rijkswaterstaat organisatie “Varen doe je Samen” bij deze bijeenkomst aanwezig en die zal aan bovenstaande in hun nationale “Knooppuntenboekje” aandacht besteden.

 

De DEURLOO en haar noordelijke inloop.

De kabel in de Deurloo en de Geul van de Rassen naar de windmolenparken Borssele 1 en 2 ligt nu op een 6 tot 8 m onder de zeebodem ingegraven en de opgenomen betonning is teruggelegd en tegelijkertijd aangepast. Wat is het geval? De vrolijk spelende” witte wieven” op de Rassen zorgen ervoor dat de bank langzaam naar het noordoosten opschuift waardoor de noordelijke inloop van de Geul van de Rassen steeds nauwer en ondieper wordt. Gelukkig breekt de richel WZW van het Noorderhoofd van Westkapelle door en is daar een nieuwe inloop van de Geul van de Rassen gemaakt. Het komt er dus op neer dat de inloop van de Geul van de Rassen een halve mijl om de Zuid is verplaatst en de oost-kardinale OG-GR boei en de groene lichtboei OG 7 zijn nu van plaats gewisseld.

Let goed op de inkomende en uitgaande scheepvaart in het Oostgat als u vanaf  de Oosterschelde komt en de OG-GR boei gaat aanlopen of tegengesteld. De grote scheepvaart neemt inkomend tussen de lichtenlijn van Westkapelle diverse bochten om in de lichtenlijn van Kaapduinen in het Oostgat te komen. Uitgaand geldt hetzelfde. Wanneer een groot schip gaat bochten is niet altijd duidelijk en hangt ook van de stroom af. Houdt dus ruim afstand (en luister uit op VHF 64).

 

NIEUWE EDITIE HYDROGRAFISCHE KAART 1803.

De nieuwe editie komt eind april (ja, van dit jaar 2019) uit, dus ruim voor onze zomertoertocht naar Antwerpen, en de bovengenoemde betonningswijziging is daarin meegenomen.

Er is heel  veel in de betonning veranderd sinds de laatste editie van voorjaar 2017.

Behalve bovenstaande ook de volgende wijzigingen.

  • Betonning en vernummering Oostgat.
  • Verlichting Schaar van Spijkerplaat.
  • Toegangsbeperking Hooge Platen en Lage Springer (gelukkig hebben we daar weinig last van).
  • De alsmaar aangepaste betonning in de Everingen rond de wandelende platen van Baarland. (minste diepte LAT - 45 dm tussen de E13 en E15)
  • De betonning in het Middelgat en Zuidergat beneden- en bovenstrooms van Hansweert.
  • Betonning zuidelijke uitloop Schaar van Valkenisse (minste diepte aldaar  Lat – 26 dm)
  • De betonning in de Schaar van de Noord (minste diepte Lat – 27 dm na baggeren, streefdiepte NAP – 20 dm).

Inderdaad, de Schelde is een levende rivier met een actief systeem van wandelende platen en nog steeds toenemende stroomsnelheden. Soms door toedoen van onze Zuiderburen in Antwerpen, maar wel met ons Nederlands goeddunken (verdieping) en soms ook gelukkig nog steeds door natuurlijke verloop.

Allemaal doorslaggevende argumenten om straks onverwijld de nieuwe uitgave van de 1803 te kopen. En als u op een elektronische kaart op uw tablet of laptop vaart controleer dan of deze is bijgewerkt. Hier kan wel eens een tijdspanne tussen zitten welke bij de ene elektronische kaart langer is dan bij de andere. Wees daar op bedacht.

 

ANDERE NIEUWE UITGAVEN.

Naast de nieuwe uitgave van hydr. kaart 1803 in eind april 2019 zijn de beide kaarten van de Waddenzee (1811 en 1812) in 2019 nu reeds opnieuw uitgegeven en zal  1809 in het 3e kwartaal van 2019 uitgegeven worden.

Voor de andere hydrografische kaarten van de 1800 serie zijn geen  nieuwe uitgaves gepland.

 

KABELLEGWERKZAAMHEDEN in de Honte, op de Spijkerplaat en op de Rede van Vlissingen.

In de Deurloo ligt de kabel er al, maar het stuk van het aanlandingspunt bij Borssele tot aan het koppelstuk op de Nolleplaat moet nog gelegd worden. Deze werkzaamheden vangen aan op 11 april bij Borssele en dan verder westwaarts. Houdt er rekening mee dat i.v.m. uitstaande ankers een minimum passeerafstand van minstens 800 m vanaf de kabellegger gerespecteerd moet worden. De positie van de kabellegger zal gemeld worden in het Schelde Scheepvaartbericht op VHF 14 op 10 minuten voor het gehele uur.