Nieuwsbrief	Watersportvereniging Breskens

Nieuws van Rijkswaterstaat

Inloopavond over voorgenomen vooroeverbestortingen bij Breskens

 

Geachte heer/mevrouw,

Rijkswaterstaat versterkt op verschillende plaatsen langs de Westerschelde de vooroevers. Dat is nodig om het fundament van de dijken te beschermen tegen stroming en golfslag. Het versterken van de oevers die onder water liggen, gebeurt door het storten van breuksteen en staalslakken. Ook bij Breskens staan bestortingswerkzaamheden gepland. 

Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf het water, zowel de aanvoer van het materiaal als de bestortingen zelf. Omdat de werkzaamheden echter wel (geluids)overlast met zich mee kunnen brengen wil Rijkswaterstaat mensen die in de buurt wonen en werken of een ligplaats hebben in de Jachthaven Breskens graag informeren. 

Donderdag 4 september 2014 houden Rijkswaterstaat en de aannemer een inloopavond over de voorgenomen vooroeverbestortingen bij Port Scaldis te Breskens. 

Geïnteresseerden zijn welkom op de inloopavond op donderdag 4 september 2014.

Vanaf 18.00 uur zijn  medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemer aanwezig om  vragen te beantwoorden. 

Datum:          donderdag 4 september 2014

Tijd:              vrij inloop tussen 18.00 en 20.00 uur

Locatie:          Restaurant Jachtclub Breskens, Oosthavendam 1, 4511 AZ te Breskens

  

 

Met vriendelijke groet,

 

Adriana Wijga 
Omgevingsmanager Kernteam Waterbouw
Rijkswaterstaat Zee en DeltaWATERSPORTVERENIGING BRESKENS
Oosthavendam 1 - 4511 AZ Breskens NL - secretariaat@wvbreskens.nl

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u in ons nieuwsbriefbestand bent opgenomen.
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.