Nieuwsbrief	Watersportvereniging Breskens

Nieuwsbrief februari

De nieuwe website van de WVB is online!

Wij hopen dat jullie net zo trots op onze nieuwe website zijn als wijzelf. Er zitten hier en daar nog wat kleine foutjes, maar daar wordt aan gewerkt.

Graag horen we jullie suggesties en opmerkingen.


Geachte heer/mevrouw,

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 8 februari vond  de algemene ledenvergadering plaats  in de jachtclub Breskens.

Wij zijn blij met de enorme opkomst en bedanken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en positieve inbreng.

Om 17.00 uur opende Marnix Lippens,  voor de eerste keer als voorzitter, de vergadering. Efficiënt en snel leidde hij de vergadering.

 

Walther de Block werd in het zonnetje gezet voor zijn jarenlange inzet als CWO vertegenwoordiger van de WVB bij de regio Deltawateren en  de organisatie van de Delta Combi, waarmee hij dit jaar gestopt is. Walther heeft altijd met veel plezier zijn kennis  overgedragen, omdat hij zelf stiekem  zoveel genood van de kleinzeilerij. Walther zal nog wel medeorganisator zijn van onder andere de DC Breskens. Kijk ook op www.deltacombi.nl 

 

Namens de kascommissie, bestaande uit David Almekinders en Bernard Bursens, doet David het woord, er zijn geen op- of aanmerkingen op het financieel gevoerde beleid. David  mag statutair nog één jaar als kascommissielid aanblijven. Bernard treedt af en de heer Frits Mastenbroek treedt toe als kascommissielid.

 

Roy van Aller krijgt het woord van de voorzitter en doet een ode aan de ’Zeehaas’  en  schipper Meo Vroon. De Zeehaas  is onlangs verkocht en niet lang daarna uitgebrand, daar staan we niet bij stil, wel bij de afgelopen 22 jaar waarin de WVB altijd een beroep heeft mogen doen op de  ‘Zeehaas’ en op schipper Meo Vroon.

Daarna krijgt Meo Vroon – volslagen onverwachts voor hem - de Peter Vroon Memorial Trophee uitgereikt.

 

Na 15 jaar zitting te hebben genomen in het bestuur draagt Rinus Meeusen zijn functie graag over aan Cees Neele. Rinus wordt hartelijk bedankt voor zijn enorme inzet  voor zowel zijn actieve bijdrage aan de te varen koers van de WVB, alsmede zijn hand- en spandiensten bij de evenementen.

Rinus krijgt als afscheids cadeau een antieke houtschaaf en de ‘blommen’ zijn voor Laura.

 

Otto Peltzer presenteert de nieuwe website via de nieuwe beamer op het scherm.  Op enkele schoonheidsfoutjes na, die op korte termijn aangepast zullen worden krijgt de website de complimenten van aanwezigen. Otto vraagt een ieder de website te bezoeken en ervaringen,opmerkingen, suggesties te melden aan het secretariaat.

 

De vereniging geeft een rondje als toast op het nieuwe vaarseizoen. Een groot aantal personen bleef in de jachtclub eten. De nieuwe keuken van de jachtclub Breskens serveerde een aantrekkelijk menu.

 

De ‘Flyer’ komt naar Breskens

We willen de aandacht vestigen op de ‘Flyer’ de legendarische boot waarmee Conny van Rietschoten in 1978 de Whitbread Round de World Race gewonnen heeft. De planning  is dat de ‘Flyer’ op 18 en 19 februari a.s. in Breskens te bezichtigen is,  maar houdt de website in de gaten, want de timing kan veranderen. 

 

Het werk van de klassencontroleur

Zondag 2 maart om 10.30 uur zal er in de Jachtclub Breskens een seminar gehouden worden over het werk van de klassencontroleur.

De sprekers zijn de Nederlandse klassencontroleurs van de Noordzeeclub, t.w. Leo van Raam (ook voorzitter van de Technische Commissie) en Jacco Hekhuis. 

 

Fotograferen op het water

Zaterdagmiddag 22 maart 2014 zal watersportfotograaf Klaas Wiersma een lezing geven over fotograferen op het water.

De lezing begint om 14.30 uur en zal ongeveer 2 uur duren en wordt gehouden in de Jachtclub Breskens.

 

Karin’s Snert Race

Zondag  23 maart zal de Jachtclub Breskens in samenwerking met de WV Breskens Karin’s Snert Race organiseren. Een sportieve wedstrijd waar gezelligheid voorop staat. Na afloop prijsuitreiking en erwtensoep eten in de club.

Inschrijven aan de bar van de Jachtclub en via het formulier op de wedstrijdkalender

 

Tijdens de jaarvergadering is ook een tipje van de sluier opgelicht over de bestemming van de Hemelvaartstoertocht,

 

 


Karin's Snertrace

Aankondiging

Fotograferen op het water

Watersportfotograaf Klaas Wiersma

Een Ode aan de Zeehaas

Opgesteld en verwoord door Roy van Aller


De WVB bruist weer van de activiteiten in 2014 kijk op  evenementen

 

Wij hopen u ook dit jaar weer bij deelname aan de activiteiten te mogen begroeten.

WATERSPORTVERENIGING BRESKENS
Oosthavendam 1 - 4511 AZ Breskens NL - secretariaat@wvbreskens.nl

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u in ons nieuwsbriefbestand bent opgenomen.
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.