Nieuwsbrief	Watersportvereniging Breskens

Winter nieuwsbrief

Als we de weerberichten mogen geloven gaat de winter nu echt beginnen

De wv Breskens heeft al enkele evenementen gepland

 

Ook kijken we even terug op een aantal succesvolle resultaten van wv Breskens leden en jeugdleden

 

Geachte heer/mevrouw,

Wv Breskens successen

 

Delta Combi

 

De Delta Combi 2016 is weer afgerond, na 9 spannende wedstrijden, waarvan 1 wedstrijd in Breskens tijdens het pinksterweekend, kunnen we als Watersportvereniging Breskens trots zijn op de volgende prestaties:

Splash A:            1e plaats Marit van de Velde

Splash B:            1e plaats Andreas Zwanenburg

Optimist B:         4e plaats Melanie de Bat

 

300_nieuwsbrief.jpg

 

Eredivisie Zeilen

 

De finale wedstrijden van de eredivisie 2016 zijn gevaren op vrijdag 30 september, zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober in Almere. Deze uitdagende wedstrijden in J70’s waren voor de jeugd van de vereniging een zeer leerzame ervaring. Tegen 17 andere watersportverenigingen zijn er 60 wedstrijdjes gevaren waarbij de WVB het presteerde om 8 keer een eerste plaats te varen.

Tijdens deze wedstrijden werd er gevaren tegen verenigingen die niet gekeken hadden naar leeftijd maar puur hun beste zeilers bij elkaar in een boot hadden gezet. Vanuit de WVB is er vanaf het begin voor gekozen om bij dit evenement de jeugd de kans te geven om zo veel mogelijk te varen en deze strategie is aangehouden gedurende het event.

We kijken met zijn allen terug op een zeer geslaagde serie waarbij we uiteindelijk een 8e plaats hebben behaald. Binnenkort wordt er geevalueerd om te bekijken of we dit in 2017 voort willen zetten. 

 

300_veere.jpg  300_veere2.jpg

Voor resultaten van onze leden in o.a. de Antwerp Race en de Middlesearace kijk op deze websites

 

Optimistlessen

 

De zeillessen in de optimist zijn weer heel erg goed bevallen, we hebben enorm leuke reacties gehad van de kinderen, ouders en omstanders en ook de vrijwilligers die dit mogelijk maken hebben een goed seizoen achter de rug. Momenteel wordt er druk gedacht over het komende jaar, zodra de data bekend zijn gaan de inschrijvingen open, als eerste natuurlijk voor leden van de vereniging. 

 

300_jeugd.jpg

Vistocht 

 

Op 17 december wordt de jaarlijkse vistocht gehouden. De briefing is om 10.00 uur in het clublokaal van de vw Breskens, na afloop een drankje en een menu-tje waarbij ook de niet-vissers van harte welkom zijn om in de visvreugde mee te delen...

Voor meer informatie en inschrijven: kijk op Vistocht

 

ALV en presentatie Team Solo 

 

Op zaterdag 4 februari van 17.00 tot 18.00 uur wordt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden in de Jachtclub. De leden zullen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Hieraan vooraf gaand, van 15:00u tot 16:30u  zal er een presentie gehouden worden over een 4000 mijl lange solowedstrijd

Na afloop is er gelegenheid om een maaltijd in de Jachtclub te gebruiken

 

Voor meer informatie kijk op: Team Solo 

 Voor verdere winter- (en voorjaars-)evenementen: kijk regelmatig op de website bij Evenementen

 

Tevens willen wij onze leden nog attent maken op het volgende : Een lidmaatschap loopt van 1 januari t.m. 31 december. Eventueel opzeggen voor 2017 dient dus voor 31 december 2016 te geschieden, anders wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet

WATERSPORTVERENIGING BRESKENS
Oosthavendam 1 - 4511 AZ Breskens NL - secretariaat@wvbreskens.nl

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u in ons nieuwsbriefbestand bent opgenomen.
Wenst u geen nieuwsbrief meer te ontvangen op dummy@dummy.nl dan kunt u zich uitschrijven.