Weetjes

Windmolenparken in België BOP

Windmolenparken in België BOP

Het BOP heeft dit najaar een folder uitgegeven met betrekking op de doorvaart door de Belgische windmolenparken.
Het komt er op neer dat je niet mag zeilen, varen, duiken en vissen binnen een afstand van 500 meter van de parken. En dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. U bent gewaarschuwd !!!

lees verder

Net op Zee II, de Beta kabel

Net op Zee II, de Beta kabel

Vorige winter hebben we allemaal de werkzaamheden van het kraanschip Giant 7 met haar ploeg (trench-tool) bij Borssele, op de Spijkerplaat, de Rede, Nolleplaat en Deurloo zien werken met het leggen van de 2 Alpha kabels naar het offshore station BSA (stopcontact op zee) voor de windmolen parken Borssele I en II, die gebouwd zullen worden door Ørsted .

lees verder

Kabels en net op zee

Kabels en net op zee

Wat gebeurt er allemaal op de Rede van Vlissingen? Wie zijn die “Deep Helder” en “Geo C” die volgens kanaal 14 met ROV operaties bezig zijn en waar we 200 m van vrij moeten blijven? En dat grote kraanschip dat zomaar ineens ergens boven op de Nolleplaat lag te werken?

lees verder