Donderdagavond wedstrijden 2021

DE DONDERDAGAVOND TRAININGEN/WEDSTRIJDEN  2021 STAAN GEPLAND OP :

20 MEI

3 JUNI

17 JUNI

1 JULI

15 JULI

29 JULI

12 AUGUSTUS

19 AUGUSTUS

2 SEPTEMBER

Voorlopig worden deze avonden als trainingen georganiseerd. Dus helaas nog geen prijs uitreiking na de wedstrijd. Ook inschrijven in het clublokaal is niet nodig.

Alle communicatie verloopt voor en na de trainingen via whatsapp. In de bestaande groep staan alle nummers nog van de schippers die afgelopen jaar hebben deelgenomen. Bent u nieuw op onze avonden of is uw nummer gewijzigd stuur dan een email naar het email adres: VOORZITTER@WVBRESKENS.NL

Door de geldende corona maatregelen zijn we natuurlijk beperkt. We mogen alleen trainingen organiseren voor leden van onze vereniging. Dus alle schippers moeten lid zijn van de WVB. Bent u nog geen lid, geen probleem, u kunt u op de site aanmelden. https://www.wvbreskens.nl/vereniging/informatie-lidmaatschap/

Het maximale bemannings aantal per schip is 4 (vier) personen. Deze vier dienen ook afstand van elkaar te houden.

We starten deze avonden om 19:00.

De trainings bepalingen vind u hier:

WVB Zomeravondtraining 2021

20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 19 augustus en 2 september

Aanvang 19:00

BEPALINGEN                                                                                         

1.      De Regels

1.1     Tijdens de training gelden ­ de voorrang regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen.

1.2     Tijdens de training gedragen we ons volgens het protocol veilig watersporten van het watersportverbond

1.3     Tijdens de training houden we ons ook aan de door de Nederlandse overheid en lokale veiligheidsregio opgestelde COVID-19 maatregelen. Waaronder:

1.3.1  Alle schippers dienen lid te zijn van watersport vereniging Breskens

1.3.2  Maximale bemanning aantal per schip is 4 personen. Deze 4 dienen afstand te houden van elkaar.

1.4     De Cruiser Rating (CR) reglement is van kracht (https://cruiserrating.be/index.php/cr-reglement-2019)

Deelnemers worden aangeraden vooraf een CR rating aan te vragen op:

 

https://cruiserrating.be/index.php/aanvraagformulier-cr

2       MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

Mededelingen aan deelnemers zullen worden gedaan via email of whatsapp. Iedere deelnemer kan een GSM nummer opgeven.

3.       WIJZIGINGEN

NVT

4.        SEINEN OP DE WAL

4.1    NVT

5          PROGRAMMA

5.1    20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 19 augustus en 2 september

        Aanvang 19:00

6       KLASSENVLAGGEN

De (CR) klasse vlag dient in de achterstag gevoerd te worden

7       GEBIED

We varen op de Westerschelde en  Westerschelde monding. Hydrografische kaart 1801, 1803. In principe in de nabijheid van de haven van Breskens

8       DE BANEN

8.1   De te zeilen route voor elke klasse  word bekend gemaakt via whatsapp

9       MERKTEKENS

De merktekens van de baan, (route), alsmede de merktekens van de start- en finishlijn, zijn beschreven in de aangegeven baan.

10     GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN

De veerhaven van Breskens. Deelnemende schepen moeten buiten de lijn blijven tussen de lichtopstanden op de havenhoofden.

11     STARTEN

11.1 Wanneer er tijdens een training wordt gestart, zal dat zijn volgens regel 26 met het waarschuwingssein 5 minuten voor het startsein.

11.2 De startlijn zal dan liggen tussen de merktekens van de startlijn zo als omschreven in de baanomschrijving.

12     WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

Niet van toepassing

13     DE FINISH

Een finishlijn zal liggen tussen de merktekens van de finishlijn zoals omschreven in de baanomschrijving

14     STRAFSYSTEEM

14.1 NVT

15     TIJDSLIMIETEN

De trainingen eindigen om 21:00

16     PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

16.1 NVT

 

18     VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1 Een boot die zich terugtrekt uit een training moet het comité zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de nationale vlag zetten.

19     UITRUSTING- EN METINGCONTROLES

Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de CR en IRC reglementen en  deze bepalingen.

20     RADIOCOMMUNICATIE

Terwijl hij zeilt moet een boot uitluisteren op het geldende verkeerskanaal (VHF 14). Het coaching team zal mededelingen doen over de training op VHF 72 

21     AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de training. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de training.

22     VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van 1.500.000,– euro per evenement of het equivalent daarvan.

 

 

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid