Shielmartin race

4 SEPTEMBER 2021 - FRANS MAAS SHIELMARTIN RACE - ROUND THE SANDBANKS

                                                                                                      

FRANS MAAS SHIELMARTIN RACE-Round the Sandbanks

Saturday 4th September 2021

 

NOTICE OF RACE and SAILING INSTRUCTIONS

ALGEMENE INFORMATIE

 1. Algemene organisatie: 
  • Watersportvereniging Breskens (WV Breskens)
  • De organisatie van de “Exclusive Shielmartin Races” is ontwikkeld door de vzw Shielmartin ten voordele van de bevordering van de zeilsport voor de jeugd en ter ondersteuning van de zwaksten uit onze samenleving.
 2. Wedstrijdleiding: WV Breskens
 3. Wedstrijd secretariaat & registratie: Race Office WV Breskens (9h30-10h30)
 4. Speciale gunstvoorwaarden: Voor de deelnemende schepen aan de “Frans Maas Shielmartin Race” op 4 september te Breskens is het gratis liggen van vrijdag 3 september tot zondag 5 september
 5. Deze wedstrijd kan alleen doorgaan als de geldende protocollen van het watersportverbond worden nageleefd door alle deelnemers.

 INSCHRIJVING

 • Bij inschrijving dient ieder CR-jacht te beschikken over een geldige meetbrief 2021.
 • Uw deelname aan deze exclusieve race kan eenvoudig door het inschrijfformulier in te vullen.
 • Het is sterk aanbevolen om 2 jonge zeilers (10-18j.) mee aan boord te hebben.
 • Ten laatste inschrijven op 3 sept.2021
 • Het inschrijvingsgeld, te betalen bij registratie, bedraagt 50€.

REGISTRATIE

 • De registratie gebeurt in het  wedstrijdsecretariaat van WV Breskens tussen 9h30-10h30.
 • 1 persoon per deelnemend jacht aub
 • Een vooraf ingevulde Bemanningslijst met namen inleveren bij registratie.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om wildcards toe te kennen.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd worden de inschrijvingsgelden niet terugbetaald.

REGELS

 • De wedstijd is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW)
 • CR reglement 2021 (www.cruiserrating.be)
 • Reddingsvesten moeten worden gedragen zodra een zeilbroek, jas of laarzen gedragen worden

RADIO COMMUNICATIE

 • Deelnemers dien uit te luisteren op het geldende blokkanaal (VHF 14, VHF3)
 • Het wedstrijd comité gebruikt kanaal VHF72 voor informatie aan de deelnemers

PROGRAMMA

 • 4 september 2021: geplande start 12:00 
 • Getijden Breskens  hoogwater 13:30 
 • Prijsuitreiking na de wedstrijd in de jachtclub (streeftijd 18:00)

DE START: Een start voor alle klassen

Starting Signals:

Minutes before              flag                                      sound                meaning:

starting signal:

            5                 class flag  W    .                       1                      warning

            4                 flag P                                     1                      prep.

            1                 flag P down                             1                      one minute

            0                 class flag down                         1                      start

(ONTBREKEN VAN EEN GELUIDSIGNAAL IS GEEN REDEN TOT PROTEST)

KLASSEVLAGGEN

 • CR1-2 flag “W”
 • CR3-4 flag “K”
 • CR5-6 flag “V”

De Klasse vlag moet worden gevoerd in de achterstag.

Tijdens de wedstrijd mag geen nationale vlag of andere wimpels gevoerd 

DE TE ZEILEN BAAN:

 • De start en finishlijn zal liggen tussen het merkteken Vh6 en de mast met oranje vlag op het begeleiding schip
 • Baan: Start (richting het oosten), VH11 SB, TG2 BB, TG8 BB, 19 SB, 17 SB, 15A SB, SS9 BB, ARV1 BB, VH2 BB, finish

GEBIEDEN DIE HINDERNISSEN ZIJN

 • De veerhaven van Breskens. Deelnemende schepen moeten buiten de lijn blijven tussen de lichtopstanden op de havenhoofden.

TIJDSLIMIET

 • De finishlijn wordt gesloten ten laatste om 16:30 

VEILIGHEID & VERANTWOORDELIJKHEID:

 • De deelnemers worden er aan herinnerd dat de eigenaren of hun vertegenwoordigers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor elk lichamelijk letsel of mogelijke schade aan opvarenden en/of materiaal dat henzelf of hun bemanning toebehoort.
 • De eigenaren en de bemanningen van de deelnemende jachten ontslaan de inrichters van elke verantwoordelijkheid bij gebeurlijke schade en/of ongevallen, ook tegenover derden.
 • Ieder deelnemend jacht is verplicht verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid tegenover derden, ook in wedstrijdverband met een minimum van 1.500.000,00 EUR.
 • De schippers worden met aandrang verzocht zich vooraf van de degelijkheid van hun jacht en bemanning te vergewissen en slechts dan te starten wanneer ze zich daartoe zonder risico in staat achten, daarbij rekening houdend met de heersende en te verwachten meteorologische omstandigheden.

PROTESTEN:

Indien een zeiljacht om een gegronde reden protest wenst in te dienen zijn volgende regels van toepassing:

Dit kort te melden via VHF 72, na het doorvaren van de aankomstlijn.

 • Protestformulieren af te halen in het wedstrijdsecretariaat.
 • De formulieren goed ingevuld te bezorgen op het wedstrijdsecretariaat z.s.m. na de wedstrijd.
 • Het protestcomité zal z.s.m. de zaak behandelen en per sms of GSM de schipper van het zeiljacht op de hoogte stellen wanneer  zijn zaak dient.

 

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid